Välkommen till Borgå Trädgårdsförenings hemsida! Vi har redan klarat av de första av vårens och sommarens aktiviteter, och nu är det dags för medlemmar och andra  att börja anmäla sig till sommarens utflykter: till Lovisa  på Rosens Dag 2 juli,till teaterresan till Lurens 10 juli och till utflykten till Lojoön 10 september. Hälften av rosariet vid sjukhuset är nu byggplats under sommaren, rosorna grävs upp och sköts på byggentreprenörens försorg - den andra hälften rörs inte av omändringarna och sköts som vanligt av oss på talkokvällarna i juli, augusti och september. Se under "aktiviteter"!

Tervetuloa Porvoon Puutarhayhdistyksen kotisivulle! Sivut käännetään suomeksi vasta syksyn aikana. Puolet sairaalan ruusutarhasta on nyt kesällä työmaana (ruusut on siirretty ja urakoitsija hoitaa), mutta toinen puoli pysyy koskemattomana ja hoidetaan suunnitelmien mukaan heinä- elo- ja syyskuussa, kuukauden ensimmäisenä tiistaina. Huomatkaa, että meillä on bussimatka Loviisaan Ruusun päivälle 2 heinäkuuta, teatterimatka Lurensiin 10 heinäkuuta ja mielenkiintoinen matka Lohjansaarelle 10 syyskuuta! Ilmoittautukaa - katso kohtaa "aktiviteter"!